ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 223/6044

ΤΗΛ : 210-6834569       

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  βαλβίδων  για  την  επισκευή   πνευματικού συστήματος βανών   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,6044 έως 1.04.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  βαλβίδων και μπλοκ για την επισκευή πνευματικού συστήματος βανών στις κολυμβητικές δεξαμενές  του κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ    :

                                  9  τεμ. Πνευματική βαλβίδα 5/2 ¼  κωδικός 484.52.0.1Μ2ΜΒ5

                              1  τεμ. Μπλοκ 12 θέσεων S5  305ml για τον πίνακα χειρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 1.04.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 223/6044.

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ