ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 221/6046

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ταμπλετών μέτρησης ιδιοτήτων νερού των κολυμβητικών δεξαμενών  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,6046 έως 1.04.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  ταμπλετών μέτρησης νερού στις κολυμβητικές του κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ    :

                                  2.500τεμ. Ταμπλέτες DPD N01 RAPID SI 1310 BT

                               2.500τεμ. Ταμπλέτες RHENOL RED RAPID SI 1790 BT

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 1.04.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 221/6046.

Πληροφορίες κ.   Θ . Κυρούσης     τηλ.    210- 6868451.