ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου                                             Αριθμ.Πρωτ.: 208/15457

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ, 208/15457 έως 03.04.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για  το εργαστήριο του DOPING:

  • 200  Πλαστικοί ουροσυλλέκτες δηλ βαθμονομημένα ευρυλαίμια, πλαστικά μπουκάλια από πολυαιθυλένιο (PE) 250ml, με βιδωτό πώμα, διαστάσεων 64x57x112mm(cod. 06107250)

Αποκλειστικά του οίκου Isolab.

Οποιαδήποτε προσφορά για υλικά άλλων οίκων, θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγμα αλλιώς θα θεωρείται άκυρη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com,  έως 03.04.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 208/15457.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                               ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ