ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου                                             Αριθμ.Πρωτ.: 218/15711

ΤΗΛ : 210-6834569       

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ, 218/15711 έως 02.04.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω χημικών υλικών, για  το εργαστήριο του DOPING:

  • 2 Kit Ανίχνευσης Χοριακής Γοναδοτροπίνης DELFIA hCG.

     (cod. A007-101 αποκλειστικά του οίκου PERKIN ELMER)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com,  έως 02.04.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 218/15711.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                              ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ