ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 10.09.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ DAIKIN στο εργαστηριο anti-Doping Control του Ο.Α.Κ.Α. (εισ. 783/4353, εως 17.09.2013).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

Την αποκατάσταση της βλάβης στην εξωτερική μονάδα κλιματισμού DAIKIN PXYP10KJY1 στο Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών.

  • Απομόνωση του κυκλώματος από την υπάρχουσα ποσότητα Ψυκτικού Υγρού.
  • Πρεσάρισμα δικτύου με αδρανές αέριο, για την ευρεση της απώλειας του ψυκτικού υγρού.
  • Αποκατάσταση απώλειας.
  • Δημιουργία κενού στο κύκλωμα.
  • Πλήρωση της εγκατάστασης με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού υγρού.
  • Εκκίνηση μηχανήματος, έλεγχος απωλειών κυκλώματος, έλεγχος πιέσεων, παράδοση σε καλή λειτουργία.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 17.09.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 783/4353 .

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6834762.

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ