ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου                                             Αριθμ.Πρωτ.: 206/15712

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Χημικών  του εργαστήριου DOPING (εισηγ,15712 έως 30.03.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Χημικών Αντιδραστηρίων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 5Χ5Kg,  Όξινο Ανθρακικό Νάτριο HYDROGEN SODIUM CARBONATE  (cod. 131638PANREAC)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι του οίκου PANREAC η από άλλο οίκο ίδιου βαθμού καθαρότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com,  έως 30.03.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 206/15712.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ