ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου

ΤΗΛ : 210-6834569       

 

 

 

 

 

       

                                                                             Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2018

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

          Αριθμ.Πρωτ.: 202/9398

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων υλικών του τμήματος αθλητικών χώρων του ΟΑΚΑ (εισηγ,9398, έως 27.03.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται  στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ:

  • 2000τεμ Επαγωγικές κάρτες συμβατές με τον εκτυπωτή EVOLIS PRIMACY για την είσοδο στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210.68.34.021 είτε στο email:  mfilippidou.oaka@gmail.com έως 27.03.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 202/9398.

Πληροφορίες κ. Γ. Δαρζέντας  στο τηλ. 210-6834565 ή  210.68.68.442.

 

 

 

 

 

                                                                   Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ