ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                             Μαρούσι, 06 Mαρτίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 177/15706

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 15706 έως 20.03.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων για την συντήρηση των οργάνων GC/HRMS, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 2τεμ. Filaments for Iοn Gauge GC/HRMS AutoSpec WATERS, (cod. AON-7991802)
  • 2 τεμ. Ion Gauge VIG8 KF40 GC/HRMS AutoSpec WATERS, (cod. AON-6060920)
  • Μεταφορικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021, είτε στο email: nkastoras.oaka@gmail.com έως 20.03.18. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 177/15706. Πληροφορίες κος Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ