ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 141/17479

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την μετεγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος τύπου ντουλάπας από  τον χώρο  της αίθουσας Κασιμάτη  στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δ.Σ  του τμήματος Συντήρησης  Μηχ/των   (εισηγ,17479 έως 5.03.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την μετεγκατάσταση του κλιματιστικού μηχανήματος από την αίθουσα Κασιμάτη στην αίθουσα Συνεδριάσεων .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 5.03.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 141/17479.

Πληροφορίες κ. Γ . Κακουλάκης  τηλ. 210-6834572.