ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 138/17330

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 18PROC002696781

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών   του κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ   του τμήματος κολυμβητηρίου  (εισηγ,17330 έως 2.03.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί τον μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο  των υδάτων κολυμβητικών δεξαμενών  επί 49 εβδομάδες ( 9 δείγματα ανά εβδομάδα).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 2.03.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 138/17330.

Πληροφορίες κ. θ . Θεοφάνης  τηλ. 210-6850200.