ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 127/15497.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15497 έως 27.02.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδρα-στηρίων, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX-XT2000i  στο εργαστήριο του DOPING :

 

  • 1 τεμ. STROMATOLYSER-FB, 5L ΚΩΔΙΚΟΣ: 12216116001
  • 1 τεμ. STROMATOLYSER-4DL, 5L ΚΩΔΙΚΟΣ: 12216116001

 

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27.02.2018. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 127/15497. Πληροφορίες κος Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να