ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 129/15500.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ουσιών που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο DOPING(εισηγ,15500 έως 27.02.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ουσιών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

 

·         3 τεμ. Morphine-D3 (0.1 mg/ml) in methanol (LGCAMP003780-02)
·         2τεμ. (±)-11-nor-9-carboxy-delta 9-THC in methanol (0.1 mg/ml) (CERT-006)
·         2τεμ. (±)-11-nor-9-carboxy-delta 9-THC (0.1 mg/mL) in methanol(CERT-008)
·         2τεμ. (1S,2R)-(+)-Ephedrine-D3 Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol  (LGCAMP065281-01)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27.02.2018. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 129/15500. Πληροφορίες κος Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να