ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                             Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 124/15455

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 15455 έως 26.02.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών,   για το εργαστήριο του DOPING :

  • 4 τεμ. Reaction Tube 2mL, with attached Cap, Crystal Clear Natural, with graduation, suitable for Eppendorf, 500 pcs/pak (GREINER) (cod. 623201)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου GREINER)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021, είτε στο email: nkastoras.oaka@gmail.com έως 26.02.18. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 124/15455. Πληροφορίες κος Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ