ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 91/15486

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15486 έως 14.02.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών (Παραγωγοποίησης Ουσιών) που χρησιμοποιούνται, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 50τεμ. Ψηλοί Γυάλινοι Δοκιμαστικοί Σωλήνες, Πυράντοχοι (Duran, Borosilicate glass with DIN THREAD) υψους 160mm Διαμέτρου 16mm (cod. 391-0171 του οίκου VWR ενδεικτικά).
  • 50τεμ. Κόκκινα Βιδωτά καπάκια (PBT screw caps) με PTFE protected seal GL18, ανθεκτικά σε θερμοκρασίες εως 180ο.

( κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από ΔΕΙΓΜΑΤΑ αλλως θα θεωρείται ΑΚΥΡΗ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 14.02.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 91/15486.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-68.53.074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να