ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                         Μαρούσι, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 89/15474

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                  ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15474 έως 14.02.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 4X25 ή 40Χ2,5 L METHANOL AR GRADE, καθαρότητας 99,9%.

((CL414813)του οίκου CARLO ERBA ή από άλλο οίκο με τον ίδιο βαθμό καθαρότητας). Αν πρόκειται για μεγάλη συσκευασία αυτή να συνοδεύεται από βρυσάκι για τη μετάγγιση του διαλύτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 14.02.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 89/15474.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-68.53.074.

      

                                                                       O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παπαγιαννίδου Κων/να