ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 75/16966

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 18PROC002607340

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια   και αντικατάσταση αντλίας για την πισίνα  Ρ5 του κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16966 έως 13.02.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  και αντικατάσταση  1 τεμ. αντλίας  για την πισίνα Ρ5  του κολυμβητηρίου στο ΟΑΚΑ    :

                                                     Μάρκα αντλίας: Δράκος – Πολέμης  (DP)

                                             Τύπος αντλίας: LPD 80-160 , Q:150m3/h 25 m

                                      Στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης είναι κατά DIN 2501 PN.

 

                                            Στοιχεία λειτουργίας:

                                    Παροχή μέχρι 2.000m3/h

                                                Μανόμετρο: 100m

                                Θερμοκρασία λειτουργίας: 300C – 1400C

                                      Μέγιστη επιτρεπομένη πίεση 16bar

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13.02.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 75/16966.

Πληροφορίες κ. Δ . Γεωργάκης  τηλ. 210-6834762.