ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 77/15003

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους18PROC002605509

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  λαμπτήρων και υλικών για φωτισμό στο   ΟΑΚΑ   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15003 έως 12.02.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  λαμπτήρων και υλικών για φωτισμό στο ΟΑΚΑ    :

ΛΑΜΠΕΣ HQI – TS 150W WHITE 180
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (BALLAST) 150W/230V 50Hz 1,8A. 80
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (Ignitor) ZRM 4,5-ES/B 220-240V 50/60Hz. 100
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ G 6,3A. 100

                                   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.02.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 77/15003.

Πληροφορίες κ. Δ . Γεωργάκης  τηλ. 210-6834762.

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ