ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 74/6233

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  18PROC002605375

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  κυκλοφορητών κλιματιστικών μονάδων στο μηχανοστάσιο Ε του κλειστού κολυμβητηρίου  ΟΑΚΑ   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,6233 έως 12.02.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  κλιματιστικών μονάδων στο κλειστό κολυμβητήριο   :

  1. GRUNDFOS /UPS 50-120F (ΚΚΜ 1.7 – ΚΚΜ 1.31- ΚΚΜ 1.9)  3 τεμ.
  2. GRUNDFOS /UPS  40-120F (ΚΚΜ28) 1 τεμ                   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.02.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 74/6233.

Πληροφορίες κ. Δ . Γεωργάκης  τηλ. 210-6834762.

 

 

 

 

    

                                                            Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ