ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 60/15482.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 15482. έως  06.02.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για  το εργαστήριο του DOPING:

  • 10.000τεμ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ VIAL 2mL, 11mm Blue Snap Cap with Red PTFE/White Silicone Slitted

ΟΙΚΟΣ: CHROM4, ΚΩΔΙΚΟΣ: C250BS-11.

 (τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά των αναφερόμενων οίκων CHROM4).

Οποιαδήποτε άλλη προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δείγματα, άλλως θα θεωρείται ΑΚΥΡΗ).

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει τμηματικά, έπειτα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως  06.02.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 60/15482.

Πληροφορίες κ. Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.