ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 23  Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 36/3647.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ: 18PROC002573892

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου του Τμήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (εισηγ,3647 έως 05.02.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο τμήμα υγειονομικής μέριμνας του ΟΑΚΑ :

  • 5 τεμ. Φορητές Φιάλες Ιατρικού Οξυγόνου (αλουμινίου) με τους αντίστοιχους μετρητές τους, χωριτηκότητας 2lt.
  • 2τεμ. Φορητά Παλμικά Οξύμετρα Δακτύλου Ενηλίκων με οθόνη LED με τσαντάκι.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05.02.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 36/3647.

Πληροφορίες κα. Σ. Πραγιάτη  τηλ. 210-6868132.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΊΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ