ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                           Μαρούσι, 17 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 17/15459

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15459 έως 30.01.18)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1 τεμ. hGH LIA kit 1  (cod. hGH 1009001)
  • 1 τεμ. ICI Performance LIA kit 1  (cod. ICI012)
  • 1 τεμ. Basiskit Control 3  (cod.ICI002)
  • Εξοδα Αποστολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30.01.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 17/15459.

Πληροφορίες κος Γ. Αγγελής  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ