ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 819/7085

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου Βιοχημείας(εισηγ,7085 έως 13.12.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ:

  • 1τεμ. ISE PACK MEDICON(cod. 2469-4000)
  • 1τεμ. MAGNESIUM MEDICON(cod. 1419-0252)
  • 1 τεμ. ALBUMIN MEDICON (cod. 1419-0192)
  • 1 τεμ. URIC ACID MEDICON (cod. 1419-0052)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021 είτε στο email: nkastoras.oaka@gmail.com, έως 13.12.2017. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 819/7085.Πληροφορίες κ. Γ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581.

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ