ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 07/11/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια των κάτωθι ειδών γραφείου:

1.Στυλό χρώματος μπλέ 2.Μαρκαδοράκια χρώματος μπλέ 3.Συνδετήρες Νο 3

4.Σετ διορθωτικά 5.Ζελατίνες με τρύπες άνοιγμα από επάνω 6. Ζελατίνες τύπου L

7.Κλασέρ τύπος 8/32 πλαστικό 8.Σύρματα συρραπτικού9.Συρραπτικό χειρός

10.Αποσυρραπτικό11.Κόλλα στικ12.Ψαλίδια γραφείου 13.Μαρκαδόροι επισήμανσης

14.DVD χωρητικότητα 4,7GB 15.Post it

Τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων των υλικών στο ΟΑΚΑ, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021ή στο e-mail:oakasup@otenet.gr μέχρι 14/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οι αριθμοί εισηγήσεων 838/9658,839/9659 .

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ