ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.:428/9448

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004855587

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης Χημικών Αποβλήτων, σύμφωνα με την αριθμ. 428/9448 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», έως 23/08/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Συλλογή και Απομάκρυνση Δοχείων Θειϊκού Οξέος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αρ. 428/9548 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

  • Συλλογή και μεταφορά (απομάκρυνση) 16 πλαστικών δοχείων θειικού οξέος ( H2SO4), 32lit έκαστο.
  • Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

α) Ανασυσκευασία των δοχείων.

β) Απορρύπανση του χώρου (καθαρισμός εδάφους, απομάκρυνση παλετών κ.λ.π.).

  • Οι εταιρείες που θα κάνουν οικονομική προσφορά θα πρέπει να διαθέτουν αδειοδότηση α) τόσο για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων αποβλήτων Πανελλαδικά.

β) όσο και για την αποθήκευση τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/08/2016, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 428/9448.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011. Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης, τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ