ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 05/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά καρτών επικοινωνίας για UPS Galaxy PW 40KVA σύμφωνα με την με αρ.221/9162 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων (έως 12/03/14).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την αγορά καρτών επικοινωνίας για το UPS Galaxy PW 40KVA , ως ακολούθως

 

Κάρτα GTCI PCBA (τεμ.1)

 

Κάρτα ΑFSI PCBA (τεμ.1 )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 12/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 221/9162. Πληροφορίες στα τηλ. 210 6834569, 210 6868074.-

Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται στις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ