ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                              Μαρούσι , 19/05/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προμήθειας-αντικατάστασης σχαρων υπερχείλισης στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ10 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ,   σύμφωνα με την αριθμ.  355/17306 εισήγηση της εγκατάστασης ,  έως  30/05/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει άμεσα  στην προμήθεια- αντικατάσταση  σχαρων υπερχείλισης  στη θέση των ηδη σπασμένων σχαρών , στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ10 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΊΟΥ , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 355/17306 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών της αρμόδιας εγκατάστασης., ήτοι:

ΣΧΑΡΕΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ  Ρ10 μήκους 50m.

  • Kατασκευή ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΕΙΟ
  • Πλάτος σχάρας 30cm
  • Υψος σχάρας 23mm

Eνωση σε 3 σημεία . Χρώμα Λευκό.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  30/05/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  355/17306.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ