ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  19/05/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των Ηλεκτρολόγων του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 323/17121  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ,  μέχρι    30/05 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των Ηλεκτρολόγων   σύμφωνα με το υπ’ αρ.  228/17115 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ.
1

 

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ FATMAX STANLEY 3,5X75 8
2 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ STANLEY ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ FATMAX 1000V 8
3 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX T-25 8
4 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX T-15 8
5 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ UT-15C ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ UNI-T 8
     

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  30/05/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  323/17121.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ