ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  08/05/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προμήθειας εξοπλισμού για το συνεργείο συντήρησης    στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 314/17069  εισήγηση του τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ,  έως  19/05/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην  προμήθεια εξοπλισμού για το συνεργείο συντήρησης ,  σύμφωνα με το υπ’ αρ. 314/17069 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ και συγκεκριμένα:

Φιάλη MAP – PRO (τεμ 1)

Φλόγιστρο τύπου MAP – GAS (τεμ 1)

Κολλητήρι 80w με 3 LED (τεμ 1)

Αεροκαστάνια ½΄΄ με αντιολισθητική λαβή (τεμ 1)

Μπαλαντέζα τύπου ανέμης (με λάμπα) 15 m (τεμ 1)

Μετασχηματιστής 220v X  42v (τεμ 1)

Λάμπες LED (τεμ 3)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  19/05/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  314/17069.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ