ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  08/05/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προμήθειας  μπαταριών ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου  στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 318/17067  εισήγηση του τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ,  έως  19/05/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην  προμήθεια  εξι (6) τεμαχίων μπαταριών για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο της εγκατάστασης του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου όπως στο υπ’ αρ. 318/17067 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ, αναφέρεται:

Μπαταρίες για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο της εγκατάστασης του Ποδηλατοδρομίου.

Υψος=24cm

Μήκος=26cm

Πλάτος=18cm

8V – 225Ah

Τεμαχ. 6

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  19/05/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  318/17067.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ