ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 25/04/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης τετράοδων βαλβίδων των λεβήτων 3 και 4 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 278/7235  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  08/05/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) τεμαχ. τετράοδης περιστροφικής βαλβίδας ESBE 6΄΄ φλαντζωτή με κιν. αναλογικό 10Nm των λεβήτων 3,4 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΊΟΥ, σύμφωνα με το υπ’ αριρμ. 278/7235 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  08/05/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  278/7235.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762          

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ