ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 21/04/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πυροσβεστικών μέσων για το Κλειστό  Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  ,   σύμφωνα με την αριθμ.  269/6848 εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  02/05/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια  πυροσβεστικών μέσων για το Κλειστό  Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών   όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 269/6848 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών και σύμφωνα με τις υποδείξεις  του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΑΝΙΚΑ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 20m ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1 ΚΑΙ ¾ ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ 15 BAR 20 TEMAXIO
ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΟΥΡΑ 1 ΚΑΙ ¾ ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ 60 ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΚΟΡ 1 ΚΑΙ ¾  – 2’’ ΤΗΣ ΙΝΤΣΑΣ VOLTA 60 TEMAXIO
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΥΛΟΣ 2’ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ
ΡΑΟΥΛΟ (ΑΝΕΜΗ) 30 ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ
     

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  02/05/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  269/6848.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ