ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  31/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 225/17163 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ,  έως  Μ. Τετάρτη  12/04 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην  προμήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως  στο υπ’ αρ. 224/17162  επισυναπτόμενο υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος αναλυτικά περιγράφεται.

1 Σέγα BOSCH τύπου GST150 1 τεμ.
2 Τροχός DEWALT επαναφορτιζόμενος DCG 412N (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 1 τεμ.
3 Πλάνη ηλεκτρική BOSCH τύπου PH02000 1 τεμ.
4 Ροκάνι χειρός πλάτος 50 mm 1 τεμ.
5 Γκινόσο ξύλινο πλάτος  25 mm 1 τεμ.
6 Τανάλια μεσαίου μεγέθους (καλή ποιότητα) 1 τεμ.
7 Πένσα (καλή ποιότητα) 2 τεμ.
8 Σιλικόνη Λευκή αντιμουχλική 3 τεμ.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  12/04/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  225/17163.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ