ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  29/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την προμήθεια και αντικατάσταση σπασμένων φωτοχειμάρρων στο ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ  του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 171/17157  εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,  έως  10/04 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια και αντικατάσταση 7 τεμαχίων επιδαπέδιων υαλοπινάκων, πάχους  30mm, διαστάσεων 145Χ46εκ. περίπου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 171/17157 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2106834773 με το αρμόδιο τμήμα  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προκειμένου να γίνει ακριβής διαστασιολόγηση των τεμαχίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  10/04/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  171/17157.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ