ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  29/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  και τοποθέτησης τεμαχίων πολυκαρμπονικών φύλλων σε πάγκους του Κεντρικού Σταδίου   στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 127/17154  εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,  έως  10/04 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια και τοποθέτηση τεμαχίων πολυκαρμπονικών φύλλων σε πάγκους του Κεντρικού Σταδίου, όπως στο υπ’ αρ.  127/17154 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών  του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

 

Τεχνική περιγραφή για την εισήγηση  αρ.  17154 – επισκευή των πάγκων αναπληρωματικών

 

Προμήθεια και τοποθέτηση 4 διαμορφωμένων τεμαχίων φύλλων  polycarbonate / plexiglass καλής ποιότητας για αντικατάσταση των πλαϊνών  στους πάγκους αναπληρωματικών του Κεντρικού Σταδίου.

Τα τεμάχια θα είναι διαφανή, πάχους 5mm, σε σχήμα και διαστάσεις όμοια με τα υπάρχοντα.

Ενδεικτικά οι περιμετρικές διαστάσεις των τεμαχίων είναι:

160 Χ 100       3 τεμάχια

120 Χ 62         1 τεμάχιο

 

Σημείωση: Τα πατρόν και οι ακριβείς διαστάσεις των τεμαχίων θα ληφθούν  από τον Ανάδοχο, που για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο του Σταδίου κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλ. 2106834773.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  10/04/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  127/17154.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ