ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  20/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την επισκευή θυρών στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 174/17159  εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,  έως  31/03 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην επισκευή θυρών στην εγκατάσταση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ και συγκεκριμένα στην προμήθεια  13 τεμαχ.  πόμολα με ενσωματωμένη κλειδαριά  για μπάρες πανικού όπως περιγράφονται στο υπ αρ. 174/17159 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  και τις επισυναπτόμενες φωτογραφικές απεικονίσεις αυτών:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  31/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  174/17159.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πατήστε πάνω στην εικόνα