ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 27/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας γραφικής ύλης σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α. για το έτος 2016, όπως στην υπ’αριθμ. 560/9667 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης περιγράφεται , μέχρι τις 10/12/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών όλων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. για το έτος 2016, όπως στην υπ’ αριθμ. 560/9667 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης περιγράφεται :

  1. ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ 125 τμχ.
  2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΤΖΕΝΤΑ 45 τμχ.
  3. ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ( με μεγάλο Σ/Κ) 47 τμχ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 10/12/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 560/9667.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868102-3.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ