ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  13/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του συνεργείου των Ηλεκτρολόγων   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 172/17109  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  24/03 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών του συνεργείου των Ηλεκτρολόγων      όπως στο υπ’ αρ. 172/17109 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

 

 

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20

250
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 0,60 200
STARTER S10 4-65W 250
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 1. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra > 80 2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000K 3. SERVICE LIFE 18000h 4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 18W: <22kWh/1000h ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 36W: < 43kWh/1000h. 

 

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  24/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  172/17109.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ