ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  13/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών απαραίτητων για το σύστημα εξυγίανσης των Κολυμβητικών Δεξαμενών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 170/6023  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  24/03 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών απαραίτητων  για το σύστημα εξυγίανσης των Κολυμβητικών  Δεξαμενών όπως στο υπ’ αρ. 170/6023 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: PROMINENT R ½ -12X6 PVT

2
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΜ. ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: PROMINENT R ½  PCB  ΠΛΗΡΗΣ

2
 ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: PROMINENT R ½ DN 10

2
 ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: PROMINENT 12X6 PVT (ΔΙΠΛΟ)

3
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:  PROMINENT 12X6 PVDF

2

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  24/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  170/6023.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ