ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  10/03/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του συνεργείου των Ηλεκτρολόγων   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 156/17107  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  10/03 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών του συνεργείου των Ηλεκτρολόγων      όπως στο υπ’ αρ. 156/17107 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
1

 

ΚΟΒΙΔΙ ΣΠΙΡΑΛ Φ12 50 ΜΕΤΡΑ

 

2 ΚΟΒΙΔΙ ΣΠΙΡΑΛ Φ16 50 ΜΕΤΡΑ
3 ΚΟΒΙΔΙ ΣΠΙΡΑΛ Φ18 50 ΜΕΤΡΑ
4 ΚΟΒΙΔΙ ΣΠΙΡΑΛ Φ22 50 ΜΕΤΡΑ
5 ΚΟΒΙΔΙ ΣΠΙΡΑΛ Φ25 50 ΜΕΤΡΑ
6 ΚΟΒΙΔΙ ΣΠΙΡΑΛ Φ32 50 ΜΕΤΡΑ
7 ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 2m ΔΙΑΤΟΜΗΣ 12Χ12mm ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤPS 50 ΜΕΤΡΑ
8 ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 2m ΔΙΑΤΟΜΗΣ 15Χ10 mm 50 ΜΕΤΡΑ
9 ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 2m ΔΙΑΤΟΜΗΣ16Χ16mm 50 ΜΕΤΡΑ
10 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 12cm  2 ΤΕΜΑΧΙΟ
11 ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 12cm 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
12 ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ 12cm 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
13 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ – ΤΡΥΠΑΝΙΑ 6mm HSS-R 3 TEMAXIO
14 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ – ΤΡΥΠΑΝΙΑ 8mm HSS-R 3 ΤΕΜΑΧΙΟ
15 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ DSMQ-V250

250W/2,13A/λ.ο56/FW120/Δ165

25 ΤΕΜΑΧΙΟ
16 ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 6mm 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ
17 ΚΛΕΜΕΝΣ 10mm 50 ΤΕΜΑΧΙΟ
18 ΚΛΕΜΕΝΣ 16mm 30 ΤΕΜΑΧΙΟ
19 ΚΛΕΜΕΝΣ25mm 20 ΤΕΜΑΧΙΟ
20 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 0,13Χ19Χ20 10 ΤΕΜΑΧΙΟ
21 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 0,13Χ19Χ20 10 ΤΕΜΑΧΙΟ
22 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 0,13Χ19Χ20 10 ΤΕΜΑΧΙΟ
23 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 0,13Χ19Χ20 10 ΤΕΜΑΧΙΟ
24 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ 0,13Χ19Χ20 10 ΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  21/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  156/17107.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ