ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  28/02/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την επισκευή αγωνιστικού φωτισμού του Κολυμβητηρίου    στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 115/17105  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  10/03 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών για την  επισκευή του αγωνιστικού φωτισμού στο Κολυμβητήριο       όπως στο υπ’ αρ. 115/17105 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

 

1

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RELAYS ABB ESB 20-20  20A (2NO ΕΠΑΦΕΣ) 230V ΕΝΤΟΛΗ 40

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  10/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  115/17105.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ