ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  28/02/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του συνεργείου των Ηλεκτρολόγων   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 126/17106  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  10/03 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών για την κάλυψη των αναγκών του συνεργείου των Ηλεκτρολόγων      όπως στο υπ’ αρ. 126/17106 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

 

1

 

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ ΤΥΠΟΣ YC-DA-3 ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 50
2 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΣ TSELECTIC 50
3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ 20
4 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20 A GEWISS 40
5 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Α 50
6 ΝΤΟΥΙ Ε27 50

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  10/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  126/17106.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ