ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  28/02/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  υλικών για τα W.C των εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και  Κολυμβητηρίου  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 107/7118  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  10/03 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια υλικών για τα W.C των εγκαταστάσεων Κλειστου Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και Κολυμβητηρίου ,  όπως στο υπ’ αρ. 107/7118 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

1

 

ΠΛΑΚΑ ΧΡΩΜΕ ΑΥΤΟΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ GROHE ΚΩΔ: 43187000 10
2 ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΜΟΝΟΤΟΥΒΛΟ GROHE ΚΩΔ: 43991000 20
     

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  10/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  107/7118.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ