ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  24/02/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  προμήθειας  ανταλλακτικών γεωργικού μηχανήματος GOLDONI στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 123/17055  εισήγηση του τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ,  έως  7/03/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην αγορά ανταλλακτικών για γεωργικό μηχάνημα GOLDONI και συγκεκριμένα : α) Δισκο-πλατο β) Ρουλεμάν και γ) Λαστιχο- τσιμούχα για κουβούκλιο, όπως  στο υπ’ αρ. 123/17055 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ, αναφέρεται.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  7/03/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  123/17055.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ