ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 17/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας γραφικής ύλης σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α. , όπως στην υπ’αριθμ. 543/9665 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης περιγράφεται , μέχρι τις 24/11/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια γραφικής ύλης σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α., όπως στην υπ’ αριθμ. 543/9665 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης περιγράφεται, μέχρι τις 24/11/2015 :

 

1.

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ

250

ΤΕΜ.

2.

ΜΟΛΥΒΙΑ

50

ΤΕΜ.

3.

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

100

ΤΕΜ.

4.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ BLANCO

30

ΣΕΤ

5.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

30

ΤΕΜ.

6.

ΣΕΛΟΤΕΙΠ

30

ΤΕΜ.

7.

ΚΟΛΛΕΣ ΥΓΡΕΣ

30

ΤΕΜ.

8.

ΚΟΛΛΕΣ STICK

40

ΤΕΜ.

9.

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ

30

ΤΕΜ.

10.

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

30

ΤΕΜ.

11.

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ

30

ΤΕΜ.

12.

ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΜΠΛΕ

24

ΤΕΜ.

13.

ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΜΑΥΡΑ

24

ΤΕΜ.

14.

ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

12

ΤΕΜ.

15.

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

10

ΤΕΜ.

16.

POST IT MIΚΡΑ

20

ΤΕΜ.

17.

POST IT ΜΕΓΑΛΑ

20

ΤΕΜ.

18.

ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ

250

ΤΕΜ.

19.

ΚΛΑΣΕΡ ΜΙΚΡΑ

20

ΤΕΜ.

20.

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ

4000

ΤΕΜ.

21.

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ

1000

ΤΕΜ.

22.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ

50

ΚΟΥΤΙΑ

23.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ

5

ΚΟΥΤΙΑ

24.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5V ΑΑ

20

ΤΕΜ.

25.

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ

4

ΤΕΜ.

26.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

10

ΣΕΤ

27.

ΠΙΝΕΖΕΣ

2

ΚΟΥΤΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 24/11/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 543/9665.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868102-3.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ