ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 8/02/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υδραυλικών τριόδων βαλβίδων για τις ανάγκες συστήματος θέρμανσης Κολυμβητικών δεξαμενών στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 75/7103 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 20/02 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υδραυλικών τριόδων βαλβίδων για τις ανάγκες του συστήματος θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ , όπως στο υπ’ αρ. 75/7103 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ περιγράφεται.:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΟΔΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΟΑΚΑ    
1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ P2.

ΜΑΡΚΑ:HONEYWELL

ΚΩΔΙΚΟΣ : V5329A1087

1

TEMAXIO

2. ΓΕΦΥΡΑ Ε.

ΜΑΡΚΑ: HONEYWELL

ΚΩΔΙΚΟΣ: V5015A1169-2

1

TEMAXIO

3. ΓΕΦΥΡΑ 10

ΜΑΡΚΑ: HSBE

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3 F – 100/ 4 ΙΝΤΣΩΝ

1

TEMAXIO

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/02/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 75/7103.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ