ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 24/01/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξαρτημάτων στα αποδυτήρια του Κλειστού Προπονητηρίου Καλαθοσφαίρισης του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 17/7110 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 06/02 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση λειτουργίας των αποδυτηρίων του Κλειστού Προπονητηρίου Καλαθοσφαίρισης και συγκεκριμένα στην προμήθεια 5 μηχανισμών αυτοκλειόμενης ντουζιέρας GROCHE, κωδικός 43813000 όπως στο υπ’ αρ.17/7110 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ περιγράφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 06/02/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 17/7110.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ