ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 23/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας λαμπτήρων για τον φωτισμό όλων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 640/6543 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 05/12/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια λαμπτήρων φθορισμού για τον φωτισμό όλων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με το υπ’ αρ. 740/6543 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

 

 

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1,20

350

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 0,60

300

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

1. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Ra > 80

2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3000K

3. SERVICE LIFE 18000h

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 18W: <22kWh/1000h ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 36W: < 43kWh/1000h .

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/12/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 740/6543.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ