ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 14/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ασφαλειών τήξεως για τους διακόπτες των bus bar του Μπάσκετ και του Κολυμβητηρίου ZUCCHINI στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 719/6540 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 25/11/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ασφαλειών τήξεως για τους διακόπτες των bus bar του Μπάσκετ και του Κολυμβητηρίου ZUCCHINI , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 719/6540 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

1

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 63A ZUCCHINI CHT 500V Ius 100ΚΑ

21

2

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 36Α ZUCCHINI CHT 500V Ius 100KA

15

3

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 80Α ZUCCHINI CHT 500V Ius 100KA

15

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/11/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 719/6540.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ