ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 03/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και αντικατάστασης τζαμιών σε χώρους του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 667/7023 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α., έως 14/11/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια και αντικατάσταση τζαμιών σε χώρους, όπως ακριβως αναλυτικά στο υπ’ αριθμ. 667/7023 υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ περιγράφεται:

  1. ΕΚΑΕ

Παράθυρο διαδρόμου 1ου

Διαστάσεων 135Χ95 διπλό , τεμχ. 1

Πόρτα εισόδου 1ου

Διαστάσεων 85Χ85 μονό, τεμχ. 1

Γραφείο Διεύθυνσης

Διαστάσεων 170Χ40 , τμχ. 1

  1. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Παράθυρο διαστάσεων 175Χ65 διπλό , τεμχ. 1

ΣΗΜ.: Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Η ακριβής μέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο επί τόπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 14/11/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 667/7023.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ