ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 14/10/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας διαδρομών στις πισίνες του Ολυμπιακού ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 598/6333 εισήγηση της εγκατάστασης του , έως 26/10 /2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια απαραίτητων για την λειτουργία των δεξαμενών του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ διαδρομών , όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ’ αρ. 598/6333 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών της αρμόδιας εγκατάστασης ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ:

  1. Διαδρομές 25m. με πλωτήρες και σχοινί , τμχ. 5

Οι πλωτήρες από HD ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, μήκος πλωτήρων 73mm, διάμετρος 67mm. Στα 25m σχοινί στις άκρες 1m από κάθε πλευρά για δέσιμο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 26/10/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 598/6333.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ